Missionær

Finn Najbjerg
Krokusvej 15, Vinderslev
8620 Kjellerup
27 47 34 98 
finn.najbjerg@indremission.dk

Lidt om mig selv

Jeg er født i 1957
Gift med Anne-Marie
Har 5 børn, 2 drenge og 3 piger
Ansat i Indre Mission den 1. januar 1980
Boet i Vinderslev siden juli 2007

Mit arbejdsområde:

Dette falder i flere lag.
1. Jeg er en del af medarbejderteamet i Region Midt, som er identisk med den statslige inddeling, med den undtagelse, at i Indre Mission er Århus en femte og selvstænding region.
2. I Region Midt er mit virkefelt fortrinsvis i den midterste del af området.
3. På landsplan indgår jeg i enkelte opgaver.

Mit virke:

At virke med Guds Ords udbredelse ved undervisning, møder i Missionshuse mm, husbesøg, sygebesøg, mødetilrettelægning og afvikling, forskellige Bibelcamping og meget mere.