Hvem er vi

Indre Mission i Vinderslev/Mausing ønsker at virkeliggøre sit formål ”Lede til Jesus - leve i ham”.
Vi ønsker at opmuntre folk til at leve med Jesus i deres liv og hverdag, så hverdagen leves i lyset af Guds Ord.
Den personlige bibellæsning og bønsliv er et vigtigt fundament.

I Vinderslev Kirke og Missionshus samles vi for at møde Guds tale til os.

I Missionshuset er der forskellige arbejdsgrene, som har det til fælles at virke for Guds Ords udbredelse.

Møderne i Missionshuset.

Et par gange om måneden samles vi til møde i Vinderslev Missionshus. Vi samles ca. 30-35 til et møde.
Mødernes indhold er sang, forkyndelse af Guds Ord og en kaffepause.

Eftermiddagsmøder

Ca. 6 gange årligt er der eftermiddagsmøder. Møderne henvender sig til folk, der foretrækker eftermiddagsmøder frem for aftenmøder.
Det kan være pga. alder. Derfor er gennemsnitsalderen noget højere ved disse møder.
Møderne er kl. 14.30, hvor der først er kaffe og derefter en time med forkyndelse, fortælling, sang mm.

Børnehjørnet

Samles tirsdag kl. 15.45 – 17.00 i Sognehuset. Børnehjørnet henvender sig til børn i alderen fra 3 år og opefter.

Promissio (tidl. Dansk Ethioper Mission)

Promissio forstår sig selv som en selvstændig organisation inden for Den Danske Folkekirke, der varetager en del af kirkens globale missionsopgave og ansvar. Promissio har missionærer i Etiopien, Liberia og Danmark.
Omkring 10 personer  samles ca. 8 gange om året for at være sammen om Promissio's arbejde. De fleste gange er møderne i private hjem.
Det begynder med en bibeltime, hvorefter der er nyhedsbreve fra en eller flere af de udsendte missionærer.                                                                    En gang om året er der møde i missionshuset med en taler fra Promissio.

KFUM’s Soldatermission

KFUMs Soldatermission i Danmark har som formål på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab.
Dette sker bl.a. gennem et dagligt virke på Soldaterhjem i Danmark og hvor danske soldater er udstationeret.
Soldatervennekredsen i Vinderslev/Mausing afholder hvert år 1 møde med talere tilknyttet KFUM’s soldatermission i Vinderslev Missionshus.

KLF

Foreningen, der er fælleskirkelig og parti-upolitisk, har til formål at arbejde for at der i de elektroniske medier skabes gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium.


Til møderne er alle velkomne.